Tilbygg til bolig, Bærum. Ny terrasse.

Tilbygg til bolig, Bærum. Ny terrasse.