Tilbygg til bolig, Bærum. Nytt kjøkken.

Tilbygg til bolig, Bærum. Nytt kjøkken.