Nytt overlys i resepsjon, Kviknes Hotel.

Nytt overlys i resepsjon, Kviknes Hotel.