MØBEL
OSLO

multimediahylle
Privatkunde ønsket multimediamøbel, med plass for høyttalere, teknisk utstyr i form av multimediaservere, rutere, tvboks og blurayspiller, samt flerkanalsforsterker…Ønsket var å slippe å se alle enheter, slik at alle dører ble laget som rammer trukket med stoff…da fungerer fjernkontroller, og en får ikke en visuelt støyende bakgrunn for film- og musikkopplevelsen. Her er en av frontene demontert for å vise "teknikken" bak.