NESODDEN

nesodden5
Tilbygg på fritidsbolig er under oppføring Nesodden. Når det er ferdigstilt, skal vi få tatt flere bilder…