Utvidelse av barnerom med innebygd sofa. Bolig Jar.

Utvidelse av barnerom med innebygd sofa. Bolig Jar.