I Skomværs Farvann - maritim historie på DuVerden Vitensenter.

I Skomværs Farvann - maritim historie på DuVerden Vitensenter.