Nobels Fredssenter, interaksjonsområde i utstilling.

Nobels Fredssenter, interaksjonsområde i utstilling.