SETT-messen, Gyldendal viser digital læringsplattform.

SETT-messen, Gyldendal viser digital læringsplattform.