Tilbygg på fritidsbolig Nesodden. Sett fra Oslofjorden.

Tilbygg på fritidsbolig Nesodden. Sett fra Oslofjorden.