Interiør (ikke ferdig) Nesodden.

Interiør (ikke ferdig) Nesodden.