Totalrehabiltert to-mannsbolig Nordstrand.

Totalrehabiltert to-mannsbolig Nordstrand.