Bolighus, oppholdsrom, Bærum.

Bolighus, oppholdsrom, Bærum.