NORSK ROMSENTER

romsenter2
Norsk Romsenters helt nye utstillingsrom på Skøyen i Oslo. Spennende oppgave sammen med Melkeveien design, som har gjort det grafiske, og Back som har gjort det tekniske.