Terrasse med skjermvegg i glass og stål. Bolig, Jar.

Terrasse med skjermvegg i glass og stål. Bolig, Jar.