Nobels Fredssenter, ny resepsjon med infotavle.

Nobels Fredssenter, ny resepsjon med infotavle.